Ovo je šest država EU koje još uvijek nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju