Počinje legalizacija bespravne gradnje na Marjanu

Vijesti 18. svi 201519:10 > 19:13
Izvor: N1

Splitsko Gradsko vijeće prihvatilo je u ponedjeljak kasno poslijepodne prijedlog da se pokrene postupak za donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG) i Generalnog urbanističkog plana (GUP) u sklopu kojeg će se legalizirati i bespravna gradnja unutar Park-šume Marjana.

Za zaključke kojima se prihvaća taj prijedlog glasovalo je 28 vijećnika, dva su bila protiv, a jedan suzdržan.

U prihvaćenim zaključcima na tematskoj sjednici o izmjenama Prostornog plana uređenja grada i GUP-a Splita zadužuje se gradonačelnika Ivu Baldasara da na temelju izrađene stručne analize Gradskom vijeću dostavi na prihvaćanje prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a. U tim gradonačelnikovim prijedlozima, kako je zaključeno, definirat će se osnovni ciljevi, kriteriji i razlozi za njihove izmjene.

U gradonačelnikovim prijedlozima, kako je objašnjeno u zaključcima, bit će obuhvaćeni zahtjevi građana i poduzetničke inicijative za izmjenu PPUG-a i GUP-a.

Po danas prihvaćenim zaključcima, prijedlozi gradonačelnika obuhvaćat će i legalizaciju bespravne gradnje unutar Park-šume Marjana te legalizacija bespravne gradnje između dviju bolnica i u sveučilišnom Kampusu.

Zaključcima je, kako je navedeno, predviđena i realizacija projekta bedema Contarini.

Također je zaključeno da će svi prijedlozi, primjedbe i mišljenja izneseni na današnjoj tematskoj raspravi Gradskog vijeća i prijedlozi vezani za već podnesene zahtjeve koji se dostave u pisanom obliku u roku od 10 dana od današnje tematske sjednice biti osnova za raspravu na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Splitskoj Gradskoj upravi dosad je, kako je rečeno na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća, dostavljeno 580 zahtjeva za izmjene PPUG-a i GUP-a od kojih se 13 odnosi na poslovne inicijative za poslovne lokacije.

Predsjednik splitskoga Gradskog vijeća Boris Ćurković rekao je kako je od 580 dosad pristiglih zahtjeva za izmjenu prostornog plana oko 80 njih u cijelosti prihvaćeno, a ostali su prihvaćeni polovično, djelomično ili su u postupku razmatranja.

“Danas prihvaćenim zaključcima omogućava se pokretanje postupka donošenja odluke o izmjenama prostornog plana i GUP-a, a cijela procedura će trajati oko deset mjeseci jer je riječ o složenom postupku. Postoji mogućnost da na prijedlog izmjena prostornog plana i GUP-a Splita intervenira, primjerice, Ured državne uprave sa svojim primjedbama, i u tom bi slučaju procedura trajala još duže”, rekao je Ćurković.

Po njegovim riječima, na jednoj od sljedećih sjednica splitskoga Gradskog vijeća detaljnije će se raspravljati posebice o legalizaciji bespravne gradnje unutar Park-šume Marjana te o legalizaciji bespravne gradnje između dviju bolnica te u sveučilišnom Kampusu.

Predsjednik kluba vijećnika HDZ-ove koalicije Petar Škorić ocijenio je pozitivnim današnje prihvaćanje prijedloga za pokretanje postupka izmjene prostornog plana i GUP-a.

“Radi se o jednom od ključnih dokumenata za razvoj Splita i ne smijemo ni u jednom trenutku nikomu dopustiti bilo kakva pogodovanja u izmjenama GUP-a”, istaknuo je.

Vijećnik Hrvatske građanske stranke (HGS) upozorio je u raspravi kako “treba voditi računa da se u planiranim izmjenama GUP-a Splita nikoga ne favorizira”.

“Izmjene GUP-a moraju biti u službi razvoja Splita, a ne pojedinaca kojima bi se eventualno pogodovalo”, rekao je Šundov.

Tijekom cjelodnevne rasprave najčešće je isticano kako je nužno da izmjene GUP-a Splita imaju jasan…

Gradonačenik Baldasar nekoliko je puta i danas ponovio kako je dugogodišnji GUP kočio razvoj Splita te da je nužna njegova izmjena kako bi se, kako je rekao, “stvorili novi potencijali” za razvoj toga grada.