Stručnjaci o energetskoj tranziciji: Ključno je spriječiti visoke cijene struje