Mediteran je u opasnosti. Južna Europa imat će klimu kakvu ima sjever Afrike