Objavljeni najvažniji detalji iz zakona o studentskom radu

Vijesti 09. stu 201712:26 > 12:30
Podijeli:
Izvor: Pixabay

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je najvažnija pitanja koja se uređuju Nacrtom prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova. Između ostalog, tu je proširivanje definicije redovitog studenta.

Povodom objavljivanja Nacrta prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova na e-savjetovanju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdvojilo je po njima ključne informacije vezane uz najvažnija pitanja koja se uređuju navedenim Zakonom.

Priopćenje Ministarstva prenosimo u cijelosti:

“Studentski poslovi se trenutno obavljaju na temelju odredbi Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata koji je na snazi još od 1996. godine.

U praksi se tijekom dugotrajne promjene gore navedenih propisa uočio određeni broj područja koja bi trebalo jasnije definirati, a uočeno je da određena pitanja nisu uopće uređena te postoji niz pravnih praznina vezanih uz ovo područje. Stoga je zaključeno da je potrebno izraditi jedinstveni zakon kojim će se na sustavan i cjelovit način urediti pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova.

U Radnu skupinu za izradu nacrta prijedloga zakona kojim će se urediti zapošljavanje i rad učenika i studenata su uključeni predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, učenika, studenata, studentskih centara, poslodavaca, sindikata te djelatnici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Najvažnija pitanja koja se uređuju Nacrtom prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova su:

Proširivanje definicije redovitog studenta

Prema trenutnim propisima izvanredni studenti nemaju pravo na ovaj oblik obavljanja poslova. S obzirom da izvanredni studenti nisu nužno u radnom odnosu, predloženo je da se definicija redovitog studenta u ovom Zakonu proširi na sve studente koji nisu u radnom odnosu kako bi imali pravo na ovaj oblik obavljanja poslova. U smislu ovog zakona proširen je pojam redoviti studenti kako bi njihov rad bio na jedinstven način oporezivan u skladu sa poreznim propisima.

Reguliranje obveze vođenja evidencija o obavljanju studentskih poslova

Nacrtom prijedloga Zakona predlaže se uvođenje obveze naručitelja posla za vođenjem evidencije o izvođačima i dostave podataka posredniku i inspektoratu rada. Također se predlažepreciznije reguliranje obveze posrednikaza vođenjem evidencije o izvođačima, naručiteljima posla, izdanim ugovorima i računima te evidenciju o visini naknade izvođaču. Predlaže se propisivanje obveze posrednika za čuvanjem dokumentacije te mogućnost davanja na uvid navedenih podataka ovlaštenim osobama.

Definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja (studentski centri ili visoka učilišta)

Nacrtom prijedloga Zakona predlaže se definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja i postupak za izdavanje odobrenja djelatnosti posredovanja. U Nacrtu prijedloga Zakona su stoga određeni minimalni postoci izgrađenih i stavljenih u funkciju smještajnih jedinica i sjedećih mjesta u odnosu na ukupni broj redovitih studenata koji studiraju (izvan mjesta prebivališta za smještajne jedinice) u mjestu u kojem se nalazi sjedište posrednika, a koje posrednik mora zadovoljiti.

Definiranje obveze posrednika

Nacrtom prijedloga Zakona predlaže se definiranje obveze posrednika, primarno prema izvođačima, uključujući objavu općih uvjeta poslovanja, osiguranje izvođača za slučaj ozljede na radu/profesionalne bolesti i pravnu pomoć i zaštitu izvođača kod potraživanja naknade za obavljeni posao.

Definiranje uvjeta za obavljanje studentskih poslova

Nacrtom prijedloga Zakona predlaže se definiranje uvjeta za obavljanje studentskog posla. Predlaže se da posrednici mogu posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod, uz iznimke, kao i za druge osobe koje su obuhvaćene zakonom najdulje do kraja akademske godine u kojoj su te druge osobe završile studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Definiranje obveza naručitelja posla

Nacrtom prijedloga Zakona predlaže se definiranje obveza naručitelja posla, uključujući isplatu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova, pravo na uvećanje naknade za obavljen posao pod propisanim uvjetima. osiguranje sigurnih uvjeta za obavljanje posla, zaštitu dostojanstva izvođača i pravo na stanku. Predlaže se uvođenje minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu koja se izračunava tako da se iznos minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj sukladno posebnom propisu podijeli sa 160. Također se predlaže uvođenje ograničenja za naručitelje posla s ciljem zaštite studenata i radnika i to tako da za vrijeme obavljanja studentskih poslova naručitelj posla ne može otkazati ugovor o radu radnicima iz poslovno uvjetovanih razloga za poslove koje obavljaju izvođači te da naručitelj posla koji je u posljednjih 6 mjeseci radniku otkazao ugovor o radu iz poslovno uvjetovanih razloga ne može sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova s izvođačem za rad na tim poslovima.

Inspekcijski nadzor

Nacrtom prijedloga Zakona predlaže se propisivanje da inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada te da se na ovlaštenja inspektora rada na odgovarajući način primjenjuju opći propisi koji uređuju radne odnose, što bi imalo za posljedicu sprečavanje zlouporabe instituta studentskih poslova.”