Županija koju vodi Matija Posavec nakon lošeg nalaza revizije najavila: Evo što ćemo sve mijenjati

Vijesti 24. tra 202419:42 1 komentar
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

N1 objavio je detalje revizijskog nalaza u Međimurskoj županiji. Zbog utvrđenih nepravilnosti u računovodstvenom poslovanju, financiranju proračunskih korisnika Županije, rashodima, obvezama i pokriću manjka prihoda, te javnoj nabavi dobili su tzv. uvjetno mišljenje. Osim toga Ured državne revizije naložio je niz ispravaka, koje se županija obvezala provesti.

Inače, unatoč USKOK-ovoj optužnici i ovom lošem revizijskom nalazu međimurski župan Matija Posavec ostvario je dobar rezultat na nedavnim izborima. Njegova Nezavisna platforma Sjever osvojila je dva saborska mandata.

Ova loša revizija odnosila se na poslovanje županije u 2022. godini, a već do službenog slanja izvješća Saboru prije nekoliko dana Posavec je ispravio dio nepravilnosti. To njegovi suradnici ističu i u odgovoru za N1.

Dio nepravilnosti već su otklonili

“Želimo naglasiti da je već tijekom provedbe revizijskog postupka utvrđeno da su mnoge nepravilnosti otklonjene u poslovanju Županije već u 2023. i u 2024. godini, te nisu ni uvrštene u preporuke i naloge Državnog ureda za reviziju”, navode u odgovoru.

Najavljuju da će se nepravilnosti utvrđene u području evidentiranja rashoda u poslovnim knjigama na propisanim računima i kontima Računskog plana otkloniti pravilnom primjenom odredaba Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

“Također, nepravilnosti nastale u procesu izrade godišnjeg popisa imovine i obveza otklonit će se pravodobnim usklađenjem stanja potraživanja i obveza sa svim kupcima i vjerovnicima, sukladno Uputi Ministarstva financija”, pojašnjavaju.

Greška zbog različitih računalnih programa

Dodaju kako Međimurska županija ima 42 proračunska korisnika te je pri donošenju proračuna, odnosno uključivanju financijskih planova proračunskih korisnika, došlo do sitnih neusklađenosti zbog korištenja različitih programskih rješenja i informatičkih računovodstvenih sustava.

“Razlike u vrijednosnim iznosima u planiranim rashodima u proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika ispravljene su, te su usklađene vrijednosti izvršenja financijskog plana i izvršenja proračuna. Radi otklanjanja navedenih nepravilnosti u donošenju sljedećeg proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, Županija će ažurirati unutarnji akt detaljnijim uputama proračunskim korisnicima za donošenje i izvršenje financijskih planova, obveza provjere točnosti i istinitosti podataka u financijskim planovima te način uključivanja financijskih planova u proračun”, najavljuju.

Mijenjat će i vrednovanje investicija, dok će dodjelu kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave provoditi u skladu s internom Uputom o vrednovanju opravdanosti kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Veća transparentnost za financiranje medija

“Međimurska županija je prihvatila preporuku Državnog ureda za reviziju koja podrazumijeva utvrđivanje mjerljivih elemenata na temelju kojih će se odrediti broj bodova kod svakog utvrđenog kriterija u javnom pozivu financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija. To bi pridonijelo većoj transparentnosti, ali uz napomenu da je obrazac javnog poziva s propisanim kriterijima za dostavu prijava, kao i obrazac za sklapanje ugovora s prijaviteljima koji udovoljavaju uvjetima javnog poziva, unificirano pripreman unutar Radne skupine za odnose s javnošću i protokol Hrvatske zajednice županija, kako bi se izjednačili kriteriji prijave za medije unutar županija”, naveli su za N1.

Kažu i da provode kontrole na licu mjesta kod korisnika transfera iz proračuna Županije, prema Smjernicama Ministarstva financija iz 2014., ali će, dodaju, po preporuci Državnog ureda za reviziju donijeti i unutarnji akt o postupku kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika proračunskih sredstava te propisati obrasce za postupak kontrola na licu mjesta.

Čeka se dokument Ministarstva financija

“Županija je Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna donijela u srpnju 2021. godine. Izrađen je prema Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Revizija nas je upozorila i na potrebu navođenja osobno odgovornih osoba za provedbu tih mjera, što ćemo donošenjem idućeg proračuna i učiniti. Uz proračun Međimurske županije za 2024. i projekcije proračuna za 2025. i 2026. donesen je i novi višegodišnji plan uravnoteženja proračuna Međimurske županije. Izgled i sadržaj tog dokumenta propisuje ministar financija pravilnikom. U trenutku usvajanja proračuna za 2024., pravilnik još nije bio donesen pa će se izgled i sadržaj dokumenta uskladiti s odredbama pravilnika, čim bude dostupan”, poručuju suradnici župana Posavca.

Objasnili su i što im je revizija zamjerila kod javne nabave.

“Zakon o javnoj nabavi u članku 298. propisuje mogućnost odabira ponuditelja čija je ponuda viša od procijenjene vrijednosti ako javni naručitelj ima ili će za to imati osigurana sredstva. U nekoliko postupaka navedena zakonska mogućnost primijenjena je zato što je trenutno teško utvrditi procijenjenu vrijednost nabave zbog stanja na svjetskom tržištu na koje utječu na nabavne cijene sirovina pa samim time i na procjenu vrijednosti nabave, a i zbog vremenskog raskoraka izrade plana nabave i realizacije, odnosno podložnost promjenama cijena. Sukladno preporuci Državnog ureda za reviziju, pri izradi plana nabave više pozornosti će se posvetiti prethodnom istraživanju tržišta i utvrđivanju procijenjene vrijednosti predmeta nabave”, uvjeravaju iz Međimurske županije ističući da su već napravili i plan s rokovima provedbe preporuka i naloga Ureda državne revizije.

Pročelnica: Nismo nenamjenski trošili novac

“U radu Međimurske županije, pa tako i u mišljenju državne revizije, nema nenamjenski utrošenog javnog novca i nema neosnovanih isplata iz županijskog proračuna već se uvjetno mišljenje odnosi na drugačije evidentiranje poslovnih rashoda, poboljšanje poslovnih procesa te još detaljnije evidentiranje redovnih aktivnosti. Da tome nije tako, tada bi mišljenje revizije bilo negativno, što nije.

Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji za 2022. i prema nalazu revizije financijski izvještaji za 2022. godinu sastavljeni su u svim značajnim odrednicama u skladu s odredbama Zakona o proračunu uz dva uvjetna mišljenja.

Ovaj nalaz revizije nema utjecaja na financijsko stanje Međimurske županije budući da su svi nastali rashodi evidentirani u poslovnim knjigama te su financijska izvješća s skladu s ostvarenim rezultatom poslovanja. Sve činjenice iz nalaza su administrativno tehničkog karaktera, te je Državna revizija Međimurskoj županiji dala naloge i preporuke kako ih ispraviti, što je u velikoj većini navedenoga već učinjeno”, navela je za N1 pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Međimurske županije Anita Strniščak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare