Bojanović iz Društva dioničara HT o isplati dividendi

Vijesti 21. tra 202123:07 > 23. tra 2021 15:58 0 komentara

Boško Bojanović iz Društva dioničara HT zatražio je uoči skupštine dioničara HT-a u petak da tvrtka, uz predloženu dividendu od 8 kuna, isplati i dodatnih 11,82 kuna po dionici na temelju sredstava kojima raspolaže nakon što je unovčila obveznice tvrtke Deutsche Telekom International Finances B.V. vrijedne 125 milijuna eura. O tome je pričao u Newsroomu.

Boško Bojanović inače smatra da je HT-u kupovinom tih obveznica 2016. napravljena šteta od najmanje 213 milijuna kuna, koliko bi HT ostvario da je na primjer kupio 2016. hrvatske državne obveznice, zbog čega je podnio i niz kaznenih prijava.

Ta sredstva očito ne trebaju HT-u, kaže Bojanović i pita zašto Raiffeisen obavezni mirovinski fond ne traži da se za njegove korisnike isplati 150 milijuna kuna, kao i zašto Fond hrvatskih branitelja propušta naplatiti 100 milijuna kuna za svoje korisnike.

“Pisao sam ministru Medvedu, odgovora nema,” kaže Bojanović.

HT: Ovo je dokaz namjere o povratu vrijednosti dioničarima

Na njegovu prozivku reagirao je i HT čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Hrvatski Telekom je na burzi izlistana kompanija te posluje transparentno i u skladu s najvišim standardima korporativnog upravljanja. U tom smislu je i činjenica da je kompanija u prosincu 2016. godine uložila 125 milijuna eura u obveznice transparentno objavljena. Obveznice su iskupljene u travnju, 2020. godine u punom iznosu te nema nikakve dvojbe da je predmetno ulaganje dobra investicija kojom ni u kojem slučaju nije počinjena šteta ni jednom od dioničara, niti društvu. Dapače, konkretno ulaganje je doprinijelo održavanju vrijednosti kompanije. Pritom, upravljanje novcem što uključuje i kupnju obveznica ili bilo kojih drugih financijskih instrumenata ne utječe na dobit kompanije koja se odlukom glavne skupštine dijeli kao dividenda dioničarima.

Konzistentnom politikom dividendi u kombinaciji s programom otkupa vlastitih dionica jasno pokazuju namjeru Kompanije o povratu vrijednosti svojim dioničarima. Glavnoj skupštini predložili smo dividendu u iznosu od 8,00 kuna po dionici što predstavlja omjer isplate od 91,2% ostvarene dobiti, čime unatoč izazovima pandemijske 2020. godine, dodatno potvrđujemo namjeru o povratu vrijednosti dioničarima. Izjave izvjesnih pojedinaca koji svoje partikularne interese pokušavaju neutemeljeno prikazati kao javni interes koristeći se pritom netočnim informacija nemaju uporište niti u jednoj činjenici te ih ne želimo komentirati.”

Ministarstvo branitelja: Imovinom Fonda se aktivno upravlja

Na prozivku je reagiralo i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Evo njihovog priopćenja:

“Ministarstvo hrvatskih branitelja upoznato je s traženjem Udruge dioničara Hrvatskog telekoma (HT), koji su tim povodom uputili otvoreno pismo potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu kojim izražavaju nezadovoljstvo načinom na koji, kako navode, “HT posluje u vlastitu korist i na štetu svih manjinskih dioničara”. Prvenstveno, odbacujemo sve navode iz otvorenog pisma u kojem se, između ostaloga, potpuno neutemeljeno zaključuje kako je Fond branitelja zakinut za 103 milijuna kuna, a da se pri tome ništa ne poduzima.

Također, smatramo kako ovakvo jednostrano i neobjektivno prikazivanje činjenica iz parničnog postupka pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u kojem dioničar HT-a Boško Bojanović tuži Deutsche Telekom (DT) i čelne ljude HT-a zbog isplate umanjene dividende dioničarima i oštećivanja države može dovesti odnosno dovodi do stvaranja pogrešne predodžbe kako je uspjeh tužitelja u sporu potpuno izvjestan.

Upravo suprotno, prema izvršenoj analizi procesne pozicije tužitelja smatramo kako njegov uspjeh u sporu nije izgledan i da bi uključivanje Fonda hrvatskih branitelja u spor na strani tužitelja moglo imati negativne posljedice za Fond i sve hrvatske branitelje članove Fonda.

Dodatno želimo istaknuti kako uključivanje u sudski postupak odnosno pokretanje bilo kakvog pravnog postupka dovodi i do obveze snošenja parničnih i ostalih troškova u slučaju gubitka spora. Naime, podnošenje tužbe može dovesti do usvajanja tužbenog zahtjeva, ali i do njegovog odbijanja ili odbacivanje uz obvezu isplate nastalih troškova. Takvi troškovi morali bi se podmiriti upravo iz imovine Fonda, a uzevši u obzir broj dionica koje čine njegovu imovinu, došlo bi do umanjenja imovine, a time i do nastanka štete za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji kao imatelje udjela u Fondu.

Navedeno nam nije prihvatljivo, a posebno kada se uzmu u obzir činjenične i pravne osnove na kojima je utemeljena tužba, a za koje smo prethodno istaknuli kako ih ne smatramo utemeljenima. Stoga ističemo da je ovakvo postupanje u najboljem interesu udjelničara. Upravo to ide u prilog tezi kako se aktivno vodi računa o svim braniteljima i članovima njihovih obitelji te se na navedeni način i u njihovom interesu štiti imovina Fonda te se pridonosi i stabilnosti i održivosti Fonda.

Imovinom Fonda se aktivno upravlja vodeći se pri tome isključivo interesima imatelja udjela u Fondu. Fond, uz suglasnost Ministarstva, vodi aktivnu komunikaciju s Upravom HT-a, sudjeluje na Glavnim skupštinama s dostavom odgovarajućih protuprijedloga za koje smatra da su osnovani, provodi analizu financijskih izvještaja i slično. Tako je, primjerice, za 2018. podnesen protuprijedlog radi isplate dividende u povećanom iznosu. Takav pristup, koji se temelji na aktivnoj i partnerskoj komunikaciji s HT-om, rezultirao je povećanom isplatom dividende 2019. u iznosu od 10 kn. Također, 2020. te 2021. dividenda iznosi 8 kn po dionici, usprkos padu dobiti HT-a u 2021., a upravo radi djelovanja Fonda.

Kada govorimo o interesima imatelja udjela u Fondu, moramo naglasiti kako sve investicije koje Fond ima, moraju ostvariti dva cilja: osnovi cilj je osigurati stabilnost prihoda kako bi se prikupljena sredstva godišnje mogla putem Zaklade isplatiti svim braniteljima kojima je pomoć najpotrebnija te isplatiti dividende svim članovima koji su ujedno i imatelji udjela. Drugi cilj je dugoročno očuvanje vrijednosti Fonda, što se postiže uvećavanjem vrijednosti dionica iz portfelja u dugom roku. Najbolji primjer toga je upravo dionica HT-a, koja je u istom promatranom razdoblju (od početka 2018. do danas) porasla sa 166 kn na 190 kn ili cca 14,5 %.

Upravo to je ključno napomenuti, jer su sva tijela Fonda (od Upravnog odbora, preko Ministarstva i Društva za upravljanje) svoje napore usmjerili ka povećanju isplate dividende HT-a, kako bi ona dugoročno došla na razine od 100%-120% neto dobiti, uključujući i sredstva koja HT troši na otkup vlastitih dionica na burzi, što također vodi povećanju vrijednosti dionice i imovine Fonda.

Takav pristup je u zadnjim godinama rezultirao i povećanjem vrijednosti imovine fonda na preko 1 mlrd. kn, unatoč godišnjim isplatama udjela članova, isplatama prema Zakladi i isplati dividende članovima.

U ostvarivanju našeg cilja ključan je upravo ostvareni kvalitetni dijalog s HT-om jer je jedino relevantno tijelo HT-a koje odlučuje o isplatama dobiti Glavna skupština, gdje jedan dioničar kontrolira većinski udio u kompaniji te samim time kontrolira i odluku o isplati dividendi.

Za stabilnost Fonda i vrijednosti ulaganja njegovih članova daleko je važnije da cijena dionice HT-a postupno raste te da dividenda i ostali povrati dioničarima koje provodi HT otkupom dionica na burzi budu postojani.

Ističemo da društvo InterCapital Asset Management d.o.o. kao upravitelj Fonda nije ni u kakvoj poslovnoj vezi s HT-om, niti je HT ulagatelj u fondove pod njegovim upravljanjem. No, sva tijela Fonda (od Upravnog odbora Fonda, Ministarstva i Društva za upravljanje) u potpunosti upoznata s poslovanjem Fonda, kao i ministar Medved koji je i predsjednik UO Fonda, a sav njegov rad usmjeren je upravo za dobrobit hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Podsjećamo, u mandatu ministra Medveda donesen je novi Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je između ostalog doveo i do poboljšanja u:

– ustrojstvene promjene u Upravnom odboru Fonda kojima se postiglo kvalitetnije obavljanje njegove dužnosti, a koje obuhvaćaju, širi krug predstavnika državnih institucija u Upravnom odboru Fonda

– uspostavu bolje suradnje Upravnog odbora Fonda i Društva koje upravlja imovinom Fonda

– veći udio neto realizirane dobiti od ulaganja namijenjen je za financiranje socijalnih i humanitarnih mjera za poboljšanje socio-ekonomskog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (umjesto prijašnjih 1/3 sada u ovu svrhu ide 1/2, a po 1/4 za reinvestiranje i podjelu dividendi)

– riješena je dugogodišnja problematika nasljednika te nepodignutih dividendi koje predstavljaju obvezu odnosno opterećenje za Fond

– dividenda koju član Fonda ne podigne u tekućoj godini (do 31. prosinca tekuće godine) pretvoriti će u njegov odgovarajući udjel u Fondu. Na taj način imovina će ostati u Fondu samo u drugom obliku odnosno povećat će se udio članu Fonda.

Konkretno, izmjenama se postiglo povećanje dobiti Fonda, a time i poboljšanje statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, što i jest naš najvažniji cilj.”

Reakcija Raiffeisen mirovinskog društva

“Raiffeisen mirovinsko društvo (Društvo), kao najveći hrvatski i drugi najveći dioničar društva Hrvatski Telekom d.d. u donošenju odluka o glasovanju na skupštinama društava iz portfelja fondova pod upravljanjem vodi se ne samo odredbama internih procedura i pravilnika, već i u skladu s praksom korporativnog upravljanja na najrazvijenim dioničkim tržištima. Prilikom donošenja odluka o glasovanju na pojedinoj skupštini u obzir se uzimaju brojni makroekonomski, gospodarski i korporativni aspekti, a sve u cilju zaštite interesa Društva, članova naših fondova, ali i svih manjinskih dioničara.

U ostvarivanju tih ciljeva Društvo ne donosi samo odluke o točkama unaprijed utvrđenog dnevnog reda, već kada procijeni da je to potrebno podnosi vlastite protuprijedloge. U slučaju Hrvatskog Telekoma d.d. Društvo je upućivalo vlastite prijedloge u čitavom razdoblju od 2015. do 2019., smatrajući da izdavatelj buduće kapitalne izdatke, investicije i program otkupa dionica može financirati i iz ostvarenih novčanih tokova te značajnog viška likvidne imovine iznad zadržane dobiti. Predloženo smanjenje visoke rezerve likvidnosti pri tom nije trebalo utjecati na investicijski potencijal Društva.

Naglašavamo da je Društvo u 2019. predložilo i isplatu zadržane dobiti, koja se akumulirala primjenom smanjenog omjera isplate u višegodišnjem periodu, a na skupštini društva održanoj u svibnju 2019. također glasalo protiv prijedloga odluke o upotrebi dijela dobiti za unos u temeljni kapital i o povećanju temeljnog kapitala društva Hrvatsko Telekom d.d., što je dosljedno stavu Društva i zagovaranja dividendne politike koja predviđa isplatu 100% ostvarene neto dobiti dioničarima.

Iako naši prijedlozi nisu bili prihvaćeni niti u jednoj od skupština održanih u tom razdoblju, smatramo da je naša aktivnost imala utjecaja na promišljanje većinskog vlasnika Hrvatskog Telekoma d.d. o racionalnijoj upotrebi ostvarene dobiti. To je vidljivo iz činjenice da u posljednje dvije godine omjer predložene isplate dividende dioničarima u postotku ostvarene dobiti (engl. pay-out ratio) značajno približio maksimalnoj razini od 100 % u odnosu na razinu od maksimalno 50 % u razdoblju 2015.-2019. godine, ali da je Hrvatski Telekom nastavio s programom otkupa vlastitih dionica, što također u dužem razdoblju povećava vrijednost dioničara.

Smatramo da je iz politike dividende i provođenja programa otkupa vlastitih dionica vidljiva namjera Hrvatskog Telekoma d.d. da optimalno upravlja raspoloživom imovinom, vodeći pritom interesa o povećanju vrijednosti svojih dioničara. Pri tom, Društvo je dosad podržavalo i nastavit će podržavat i u budućnosti svaki prijedlog ostalih dioničara koji će ići u pravcu optimalne alokacije slobodnih financijskih sredstava izdavatelja, ali poštujući i opće gospodarske okolnosti i dugoročne interese svih dioničara”, poručuju iz Raiffeisen mirovinskog društva za N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter Facebook | Instagram.